Lesní ulice č. 2385/11a, 733 01  Karviná   |   Ukázat na mapě  
Kontakty
DEN SVÁTEČNÍ
 
 

ŽIVÁ SLOVA OD SRDCE K SRDCI

Před více než třemi tisíciletími, prostřednictvím svého služebníka Mojžíše, poslal nám Tvůrce všehomíra svá přikázání. Kdybychom my, lidé, podle nich žili, vznikl by na celé zemi odlesk sféry duchovní, odlesk nebeského ráje. Žili bychom v míru, pravdě a pravé lásce.
Přirozená smrt pozemského těla by nikoho neděsila. Všichni by jasně věděli, že celý hmotný vesmír (tento svět i záhrobní svět) je naším dočasným bydlištěm a působištěm. Místem, v němž se máme plně rozvinout, zdokonalit a zušlechtit, očistit ode všech vin a dosáhnout takové zralosti, která nám umožní návrat domů, do ráje. Proto pravil Syn Boží Ježíš tak naléhavě, abychom si neukládali poklady na zemi, ale v nebi. (Mat. 6/19) Takové věčné poklady vznikají výhradně z čistých citů, myšlenek, slov i činů, z působení, které je v souladu se zákony přírody, v souladu s vůlí Boží.
Většina dnešních lidí však, žel, uctívá "zlaté tele" pozemské pomíjejícnosti a nemá vůbec žádný zájem poznávat vůli Boží. Takoví lidé mají v sobě spící duši, potlačují cit i svědomí a uznávají pouze chladný, vypočítavý rozum. Jdou pyšně po široké a pohodlné cestě, kterou si sami dobrovolně vybrali. Přitom za nepřítele považují toho, kdo by je upozornil, že jejich cesta vede do záhuby. (Mat.7/13)
Dne svátečního se týká třetí Boží přikázání. Plní-li je člověk správně, zesiluje v něm touha hledat Pravdu a žít podle Pravdy.
"Ne každý, kdo mi říká Pane, Pane, vejde do království nebeského; ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích." (Mat. 7/21)
"Ještě mnoho jiného bych vám měl povědět, ale nyní byste to nesnesli. Jakmile však přijde on, Duch Pravdy, uvede vás do veškeré Pravdy." (Jan 16/12) Nesmírně vážná jsou tato slova Syna Božího Ježíše.
Aby člověk mohl plnit vůli Boha Otce, musí ji především znát.
Pokud hledáte vážně Slovo, Světlo, Pravdu, nemusíte chodit daleko. Chrám Světla na ulici Lesní je již více jak patnáct let pro mnohé lidské duše tvrzí míru a pramenem duchovní síly. Každou neděli obdrží účastníci nový silný impuls k radostnému působení podle Božích zákonů.

 

 

DEN SVÁTEČNÍ
Nedělní pobožnost začíná v 9.00 hodin


  V hlavním sále Domu Hnutí Grálu probíhá každou neděli v 9 hodin sváteční hodina - pobožnost Grálu. Během pobožnosti, chvíle společného uctívání Boha, jsou čteny jednotlivé přednášky z knihy Ve světle Pravdy - Poselství Grálu nebo z Desatera Božích přikázání od Abd-ru-shina. Čtení je orámováno vážnou hudbou.

Na pobožnost přicházejí pravidelně lidé, kteří Poselství Grálu již čtou, v nitru procítili jeho velikou hodnotu a chtějí žít podle Božího Slova. Sváteční hodina je pro ně vyjádřením díku Stvořiteli za milost bytí. Ve chvíli niterného ztišení a harmonie nalézají oporu a sílu pro všední život a k vnitřní proměně.

Lidé, kteří Poselství Grálu dosud neznají, avšak chtějí žít podle Božích přikázání, anebo alespoň hledají smysl života, se mohou pobožností zúčastnit také. Je očekáváno, že naši hosté příjdou ve vhodném svátečním oblečení, nejlépe již 20 minut před začátkem sváteční hodiny.

Pláště se odkládají v šatně, místnosti jsou vytápěny.

Pobožnosti trvají obvykle 30 - 40 minut.


Dům Hnutí Grálu se nachází na ulici Lesní u lesoparku Dubina v blízkosti Rehabilitačního sanatoria Lázní Darkov v Karviné 8.

 

^ Vrátit se nahoru ^