Lesní ulice č. 2385/11a, 733 01  Karviná   |   Ukázat na mapě  
Kontakty
HNUTÍ GRÁLU
 
 

Hnutí Grálu vzniklo v Československu v roce 1932. Je označením pro volné společenství křesťansky orientovaných lidí, kteří mají živé přesvědčení, že kniha "Poselství Grálu – Ve Světle Pravdy" je zaslíbeným pokračováním Poselství Ježíše Krista, Syna Božího. Ve společenství stejně smýšlejících lidí nalézají povzbuzení ke ctnostnému životu v souladu s přírodními zákony.

Poselství Grálu dává jasné odpovědi na všechny důležité otázky lidského života a podrobně objasňuje také celé stvoření, k němuž jako nejmenší část náleží hmotný vesmír, v němž krouží miliardy galaxií a v nich triliony sluncí. Nové vědění o dokonalých Božích zákonech umožňuje každému, kdo vážně hledá Pravdu, aby poznal Boha, Stvořitele, v Jeho dílech.

Pouze nacisté a komunisté zakázali Hnutí Grálu činnost. Demokratické vlády považují Hnutí Grálu za obecně prospěšné hnutí. Poselství Grálu, stejně jako nezkalené Poselství Ježíšovo, povznáší člověka i kulturu.

Hnutí Grálu nabízí hledajícím Slovo Pravdy, avšak nikoho neláká a nikomu neslibuje laciné spasení. Nepovede také polemiky a spory s lidmi, kteří Poselství Grálu odmítají. Stoupenci Poselství Grálu jsou přesvědčeni, že Ježíš Nazaretský byl a je Syn Boží, jehož královstvím je sféra božská, kam my, lidé, přijít nikdy nemůžeme. Skutečným domovem nás, lidí, kteří jsme vnitřní podstatou duchovní bytosti, je sféra duchovní, zvaná ráj. I když se ráj nachází vysoko nad hmotným vesmírem, je přesto nesmírně hluboko pod sférou Božskou. Jen na krátký čas sestoupil Ježíš až do hmotného stvoření, zahalil se lidským tělem a hlásal k naší záchraně Boží Poselství, abychom nepropadli duchovní smrti, která znamená definitivní zánik lidské duchovní bytosti.

Veškerá činnost uvnitř Hnutí Grálu je naprosto dobrovolná pro všechny stoupence, čtenáře i hledající. Účast na přednáškách i pobožnostech - hodinách posvátného uctívání Boha - nikoho nesvazuje ani neomezuje. Všichni mají zůstat trvale zcela svobodnými ve svém rozhodování. Hnutí Grálu nechce a nikdy nebude přivádět lidi k sobě, nýbrž blíž k Bohu, Tvůrci všehomíra, a tím k poznání Jeho dokonalé a nezměnitelné vůle. Vždyť skutečně svobodný je pouze ten člověk, který žije v souladu s Božími zákony, který neutrální Boží sílu, která také jím stále proudí, používá myšlením, slovy i činy jen k dobru.

Nadace Hnutí Grálu v ČR jako humanitárně zaměřená organizace, zajišťuje hmotné potřeby pro činnost Hnutí Grálu. Všechny orgány Nadace vykonávají svou činnost zdarma.

www.hnutigralu.cz