Lesní ulice č. 2385/11a, 733 01  Karviná   |   Ukázat na mapě  
Kontakty
AUTOR POSELSTVÍ GRÁLU
 
  abdrushin

Abd-ru-shin – autor díla "Ve světle Pravdy" – Poselství Grálu, jehož občanské jméno je Oskar Ernst Bernhardt, se narodil 18. dubna 1875 v Biskupicích v Sasku. Po dokončení obchodního vzdělání začal záhy svou činnost spisovatelskou. Ta jej vedla mnohokrát do zahraničí. Navštívil Orient a později Ameriku. V roce 1913 se vrátil do Evropy a žil v Londýně, kde ho zastihla 1. světová válka. Jako německý občan byl pak internován v Anglii na ostrově Man. Osamělý život v internaci způsobil jeho duchovní prohloubení. Probudila se v něm silná touha ukázat lidem cestu vedoucí z hlubokého duchovního úpadku.

Když se po svém propuštění vrátil v roce 1919 do vlasti, brzy si uvědomil, že jeho úkolem je přinést lidem nové vědění o stvoření a o úkolech člověka v něm.

Pseudonym Abd-ru-shin si zvolil proto, že pod tímto jménem žil v době Mojžíšově v blízkosti Egypta jako arabský kníže, aby se připravil na své poslání v čase, který nyní prožíváme. V tehdejší řeči jím vedeného národa znamenalo jméno Abd-ru-shin "Syn Světla".

V letech 1923–1937 vznikaly postupně přednášky souhrnně zpracované v jeho hlavním díle "Ve světle Pravdy" – Poselství Grálu.

V únoru 1928 se Abd-ru-shin usadil se svou rodinou na Vomperbergu v rakouských Alpách, kde mohl dokončit svoje Poselství. Jeho působení však bylo násilně přerušeno v roce 1938, kdy bylo Rakousko anektováno nacistickým Německem. Hned první den záboru, 12. března, byl gestapem zatčen a uvězněn, neboť celé jeho dílo bylo naprosto neslučitelné s fašistickou ideologií. Jeho sídlo na Vomperbergu bylo pak vyvlastněno bez náhrady.

Po propuštění z vězení mu byl vykázán nucený pobyt v Německu. Současně mu bylo zakázáno a stálým dozorem gestapa znemožněno pokračovat v jakékoli činnosti ve smyslu jeho díla. Zemřel – jako osoba nepohodlná říši – 6. prosince 1941 v Kipsdorfu v Krušných horách.

Mnohem více než těchto několik životopisných dat nám Abd-ru-shina přiblíží jeho vlastní výroky:

"Dostávám často dopisy s opravdovými díky, jež ve mně vzbuzují upřímnou radost. Avšak vážně hledající, který se stal pomocí přednášek tím, kdo nalezl, měl by řídit za to svůj dík jen Bohu samému. Mohu-li být prostředníkem, není to přece dar ode mne. Bez Boha nejsem nic a bez něj bych také nic nemohl dát."